• "Als bestuur spreken wij de hoop uit dat dit bericht jou en jouw naasten in gezondheid bereikt.
  Het zijn voor velen verdrietige tijden, ons medeleven gaat uit naar een ieder die door deze crisis wordt geraakt.
  Het bestuur probeert zoveel als mogelijk is de continuïteit van onze vereniging te borgen.
  Je begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico's voor onze leden, de algemene ledenvergadering die we normaal gesproken in de algemene ruimte houden geen doorgang mogen laten vinden.
  Het bestuur is voornemens om deze vergadering elektronisch te organiseren op 23 arpil om 20:00 uur via een Google Meet bijeenkomst.

  Bezwaar: "Indien u tegen deze wijze van vergaderen bezwaar heeft vernemen wij dat graag, onder vermelding van de redenen, van jou.
  Indien er bezwaren komen, dan gaan we na of het gaat om veel personen en/of aan de bezwaren tegemoet kan worden gekomen.

  Dus zet in de agenda 23 april om 20:00 uur ALV Onze Gezellen Honk- en softbal.

  Stuur een mail aan secretaris@onzegezellenhonkensoftbal.nl en je ontvangt een uitnodiging om deel te nemen aan de ALV.