• 16 Mei 2024 --- Beste Leden, Donderdag 21 Maart 2024 was de ALV*. Onder belangstelling van een aantal geïnteresseerde leden is het afgelopen seizoen besproken, zijn de (financiële) stukken goedgekeurd en is de bezetting van het bestuur voor het komende seizoen vastgesteld.

  De incasso van de contributie zal binnenkort weer plaats vinden, dit zal begin Juni 2024 zijn. Tijdens de ALV is de contributie vastgesteld. De contributies zijn ongewijzigd t.o.v. 2023 en kunt u terugvinden op de website: https://www.onzegezellenhonkensoftbal.nl/contributie. !!!!!!!

  Bij deze verzoek ik de leden die de contributie in termijnen willen betalen een mail te sturen (aan penningmeester@onzegezellenhonkensoftbal.nl) met hierin een betaal voorstel. Graag ontvang ik de mail uiterlijk 26-05-2024, zodat er tijd is om hierop te reageren en hiermee bij de incasso rekening te houden. Na deze datum is het niet meer mogelijk de incasso aan te passen. !!!!!!!

  Wilt u er ook zorg voor dragen dat het saldo toereikend is, dit voorkomt een hoop extra werk, tijd en stress. Een betalingsregeling in het afgelopen seizoen wordt niet automatisch voort gezet. Contributie is een statutair vastgelegde verplichting welke ontstaat door het inschrijven als lid.

  De contributie is een van de inkomstenbronnen (samen met sponsor- en kantine-inkomsten) van waaruit alle kosten voldaan worden. Het grootste deel van deze kosten zijn veldhuur, spelmaterialen, elektrakosten, vrijwilligersvergoedingen en de bondsafdracht.

  Als u als lid over bovenstaande vragen of opmerkingen heeft ontvangen wij als bestuur graag uw reactie (aan secretaris@onzegezellenhonkensoftbal.nl).

  Met sportieve groet, Penningmeester Onze Gezellen Honk- en Softbal Richard Nierse

  * ALV = Algemene Leden Vergadering