• Contributie

  Contributie Onze Gezellen 2023

  Dubbellid (speelt honk- en softbal)                        € 255,00
  18 jaar en ouder                                                    € 240,00
  10 t/m 17 jaar                                                        € 190,00
  Jonger dan 10 jaar                                                 € 167,50

  Beeball                                                                € 97,50

  Indien een speler/speelster jonger dan 18 jaar als vaste kracht in een seniorenteam (honk- of softbal) is opgenomen, dan geldt de senioren contributie van 18 jaar en ouder.
  Spelers/speelsters die jonger dan 18 jaar met als basisteam Junioren en af en toe in het eerste team spelen, dan geldt de contributie tot 18 jaar.

  Incasso van de contributie geschiedt in mei, met dien verstande dat leden in de gelegenheid worden gesteld de totale contributie in termijnen kunnen betalen.
  Hiernaast is maatwerk voor leden immer bespreekbaar met de penningmeester.
  De contributie bij OG is ten opzichte van de andere grote verenigingen zeer scherp zeker als je bedenkt wat OG biedt.

   

  Heb je weinig geld en kun je onze contributie niet betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan misschien helpen. Via een tussenpersoon (intermediair) op school of in je wijk kun je een aanvraag doen. Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl