• Benoeming tot lid van Verdienste Onze Gezellen Honk- en Softbal Frank Schuijt


  Aan de hand van voormalig prinses van de Carnavalsvereniging D’ Olde Geet en echtgenote Ilse werd door Frank de eerste voet gezet op de velden van OG.
  Het was toen 2004/2005 het moment dat zoon Daan op voetbal ging, hetgeen niet lang heeft geduurd. Op 7 jarige leeftijd ging Daan peanutbal spelen bij OG. 

  Eigenlijk vanzelfsprekend werd Frank vrijwilliger binnen OG niet de sportief technische kant maar de o zo belangrijke operationele kant was en is zijn kracht.
  Frank heeft nog een jaar honkbal gespeeld (volledige outfit aangeschaft): helaas het zelf doen van het spelletje was geen succes.
  De vrijwilligersactiviteiten van Frank namen in grote mate toe.
  Op het oude honkbalveld werd een horeca uitgiftepunt met een hoog campinggehalte gecreeerd. Frank was de motor achter het horeca uitgiftepunt. Al snel werd het uitgiftepunt omgedoopt tot ‘ Schuijtje.
  De belangstelling bij wedstrijden nam toe; met name door de gezelligheid rond het veld en het feit dat het eten en drinken voor een ieder binnen bereik was.
  Toen kwam de nieuwe honkbalaccommodatie. Het horeca uitgifte punt ’t Schuijtje werd naar de wensen van Frank gemaakt en ingericht.
  Frank is gedurende de periode april tot oktober vrijwel elke dag op het OG veld aanwezig.
  ’t Schuijtje is Frank’s ding. Alles tot in de puntjes verzorgd. Loop Frank niet voor de voeten; niets is Frank teveel.
  Vanuit de Vrienden van OG wordt Frank wel eens gevraagd "moeten wij nog helpen". Hierop is het standaard antwoord : "Nee hoor het gaat goed ik doe het wel".
  ’t Schuijtje is vanaf 2016 rond het nieuwe honkbalveld mede door de tomeloze inzet van Frank een doorslaand succes.
  Iedereen spreekt haar of zijn waardering uit op welke wijze dit bij OG is georganiseerd.
  ’t Schuijtje is van levensbelang voor OG Honk- en Softbal laat dit gezegd zijn; dit is oprecht gemeend.
  Frank : jij bent een echte ambassadeur voor OG Honk- en Softbal. Top Grote Klasse hopelijk blijf je nog lange tijd aan de vereniging verbonden.

  Het Bestuur van OG Honk- en Softbal heeft besloten Frank Schuijt tot lid van Verdienste te benoemen, hetgeen Frank meer dan verdiend heeft.

  Haarlem, 31 maart 2019