Sponsoring


Home Bestuur
Bestuur

Voorzitter:
Paul van Kimmenaede
voorzitter@onzegezellenhonkensoftbal.nl
06-833 32 336

Secretaris:
Christine Degeling
secretaris@onzegezellenhonkensoftbal.nl

Penningmeesters:
Richard Nierse & Henk Huijboom
penningmeester@onzegezellenhonkensoftbal.nl

Algemene Zaken Honkbal:
Jeroen Dieben
algemenezaken@onzegezellenhonkensoftbal.nl

4 gebruiker(s):


Informatie over OG