• René Toele


  Langs deze weg wil ik alle OG-ers enorm bedanken voor jullie praktische en lieve steunbetuigingen tijdens de ziekte van René en na zijn overlijden.
  Toen eind april de diagnose AML werd gesteld, konden we niet weten dat het zo snel zou gaan.
  “Het is wat het is”, sprak hij in eerste instantie nuchter en zo ging hij ‘vol goede moed’ het behandeltraject in. Maar al in mei moest hij geweldig afzien om de bijwerkingen van de chemo te doorstaan, en mocht hij zijn 69e verjaardag niet thuis vieren.
  Begin juni mocht hij wel even een weekje op adem komen thuis, maar bij de tweede chemo daarna kwamen opnieuw allerlei complicaties naar voren, waar uiteindelijk zijn lichaam niet meer tegen bestand bleek… Zijn overlijden op 27 juni  kwam echter ook voor de artsen onverwacht.
  Vooral met het In-Memoriam-bericht in de Basehits, het applaus in de erehaag tijdens zijn uitvaart op 3 juli en de minuut stilte jongstleden zondag (voorafgaand aan de wedstrijd van het 1e team) hebben jullie hem op een prachtige manier de laatste eer bewezen.
  En opnieuw toonden jullie daarmee aan, dat OG een geweldige warme en betrokken vereniging is, in de letterlijke zin van het woord.
  OG was voor René echt ‘zijn cluppie’, waar hij meer dan 40 jaar lid van is geweest volgens mij;
  Waar hij (wel enthousiast, maar niet geweldig goed) honkbal speelde,  maar meer nog vele liters bier achterover heeft geslagen en in de loop der jaren vele, vele goede vrienden heeft gemaakt!
  Fijn, dat hij met een aantal van jullie zijn passie voor het honkbal  niet alleen tijdens de Honkbalweken hier, maar vooral ook bij alle clubs in Amerika heeft mogen beleven; het heeft een gigantische verzameling foto’s , T-shirts en petjes opgeleverd !
  En fijn is ook, dat hij zijn passie voor het gitaar spelen in een eenmalig optreden in de kantine heeft kunnen tonen en laten horen, en dat hij dat plezier daarna met een aantal van jullie op de woensdagavonden heeft kunnen delen. Fantastisch, dat zelfs enkelen daar met plezier mee door willen gaan!
  Lieve OG-vrienden, ik weet dat jullie René ook geweldig zullen blijven missen en ik wil jullie nogmaals hartelijk bedanken voor jullie medeleven en steun!


  Vriendelijke groet,
  Jacqueline Bontje    
  NB. De donaties tijdens het afscheid hebben uiteindelijk 900 euro voor het KWF opgebracht!