• Bericht van de penningmeester                                Mei 2021

  Beste Leden,
  Hierbij een update naar aanleiding van het laatste schrijven.
  Vrijdag 23 April 2021 was ALV* online. Onder belangstelling van een aantal geïnteresseerde leden is het afgelopen seizoen besproken, zijn de (financiële) stukken goedgekeurd en is de bezetting van het bestuur voor het komende seizoen gegarandeerd.
  Het seizoen 2021 is ondertussen alweer een aantal maanden gevorderd, er wordt veel getraind en iedereen staat in de startblokken om wedstrijden te spelen. Dames 1 heeft inmiddels zelfs de eerste wedstrijden gespeeld.
  Ook de incasso van de contributie zal binnenkort weer plaats vinden, dit zal rond 20 Juni 2021 zijn. Tijdens de ALV is de contributie vastgesteld. Deze is in 2021 niet verhoogd.

  !!!!!!!
  Bij deze verzoek ik de leden die de contributie in termijnen willen betalen een mail te sturen (aan penningmeester@onzegezellenhonkensoftbal.nl) met hierin een betaal voorstel. Graag ontvang ik de mail uiterlijk 10-06-2021, zodat er tijd is om hierop te reageren en hiermee bij de incasso rekening te houden. Na deze datum is het niet meer mogelijk de incasso aan te passen.
  !!!!!!!

  Contributie is een statutair vastgelegde verplichting welke ontstaat door het inschrijven als lid. De contributie is een van de inkomstenbronnen (samen met sponsor- en kantine-inkomsten) van waaruit alle kosten voldaan worden. Een deel van deze kosten loopt gewoon door zoals veldhuur, elektrakosten, vrijwilligersvergoedingen, bondsafdracht.

  Als de financiële ruimte het in 2021 toelaat willen we kijken of we onze leden een vorm van compensatie kunnen geven. Nog geen toezegging dus maar wel in onderzoek.
  Als u als lid over bovenstaande vragen of opmerkingen heeft ontvangen wij als bestuur graag uw reactie (aan secretaris@onzegezellenhonkensoftbal.nl).
  Met sportieve groet,
  Penningmeester Onze Gezellen Honk- en Softbal
  Richard Nierse

  * ALV = Algemene Leden Vergadering