• Beste OG-ers,
   
  Het goede nieuws is dat de kantine per a.s. dinsdag 17 Augustus weer open gaat. Daar zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden.
   
  Wat we ons moeten realiseren is dat de corona beperkingen nog niet van tafel zijn. Of we nu gevaccineerd zijn of niet, in de kantine is een zitplaats verplicht. Staan is niet toegestaan. Ook moeten we de 1,5 meter in acht nemen en is het maximaal aantal toegestane personen 67. Uiteraard blijven we onze handen wassen, niezen en hoesten we alleen in de ellenboog en als we klachten hebben blijven we thuis.
   
  De afgelopen weken is de kantine gesloten geweest, omdat gebleken was dat we ons niet aan deze regels bleken te houden. We doen langs deze weg een beroep op het gezonde verstand van iedereen. Hou je aan de maatregelen. Voorkom dat we wederom tot sluiting over moeten gaan omdat we het wederom niet kunnen opbrengen om de beschreven maatregelen te eerbiedigen. Het klinkt heel vervelend, maar zo is het uiteraard niet bedoeld. Laten we er met zijn allen voor zorgen in het belang van ieders gezondheid dat de maatregelen worden nageleefd en dat we vanaf 17 Augustus weer gezellig met elkaar een drankje kunnen doen in die mooie kantine van ons. 
   
  Namens alle OG verenigingen
   
  Paul van Kimmenaede
   
  Hans Rutte
   
  Merel de Haan
   
  Robbert Koster
   
  Fred Smit
   
  Menno Schelfaut
   
  George de Haan
   
  PS: We zijn nog wel dringend op zoek naar vrijwilligers voor de kantinediensten doordeweeks. Zonder barpersoneel kan de kantine niet open. We vragen van vrijwilligers niet om politieagent te spelen en ervoor te zorgen dat mensen zich aan de maatregelen houden. Als je ons wilt helpen meld je dan aan bij Jan Kok op kantinebeheerderonzegezellen@gmail.com