• Opzeggen

    Opzeggen

    Opzeggen moet voor 1 december gebeuren en kan alleen via de ledenadministratie (ledenadministratie@onzegezellenhonkensoftbal.nl)  (dus niet via je coach/trainer).

    Binnen de honk- en softbal hanteerde wij dit protocol om een goede begroting te kunnen maken voor het aankomende seizoen.

    Indien je na 31 januari je lidmaatschap opzegt dan is het in principe niet mogelijk een gedeelte van je contributie terug te krijgen.
    In het geval van een langdurige blessure of verhuizing kan een uitzondering worden gemaakt. Neem hiervoor contact op met de penningmeester via penningmeester@onzegezellenhonkensoftbal.nl