• Regels en Protocollen van toepassing tijdens trainingen Jeugd en Volwassenen

  11 mei 2020
 • Hervatting trainingen Volwassenen

  Na de eerste stappen die we konden zetten met het trainen van de jeugd, mogen ook de volwassenen nu gaan starten met trainen

  Echter met volop regels en protocollen. We kunnen deze stap als vereniging alleen zetten als een ieder goed op de hoogte is van deze regels en protocollen. Lees de protocollen goed door. Wij rekenen hierbij ook echt op uw inzet om alles goed en met zorg te laten verlopen. 

  Heeft u vragen en/of opmerkingen benader de coach of een van onze bestuursleden.

  Wij beseffen dat het veel informatie is, maar hechten belang aan volledige communicatie.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Voor de trainingen van volwassenen gelden de volgende regels:

  Senioren trainingen

  • 5 minuten voor aanvang aanwezig en kijk juist dan goed uit dat je niet te dicht op elkaar komt te staan en beslist niet eerder !!

  • Alleen trainen en direct naar huis !! Je mag NIET douchen op OG.

  • Iedereen moet een ID bij zich hebben. 

  • Een corona verantwoordelijke binnen team aanwijzen.

  Voor seniorenteams gaan wij geen aparte corona verantwoordelijke aanwijzen.

  Wij gaan er vanuit dat we als volwassen mensen met elkaar omgaan.

  DEZE WEEK SPELEN WE NOG GEEN ONDERLINGEN WEDSTRIJDEN.
  WE WACHTEN EERST RICHTLIJNEN AF VOORDAT WE DIT GAAN DOEN.

   

  Controle handhaving

  Handhaving komt echt controleren. We zijn inmiddels al een keer gecontroleerd en handhaving is al een aantal keren rondom het van der Aartpark gesignaleerd.

  We moeten hier met z'n allen echt aandacht voor hebben want de boetes zijn niet mis.

  De boete voor de club bedraagt € 4000,00 en € 390,00 voor een speler.

  En dat kan al op basis van samenscholen als we het niet goed aanpakken.

  Als handhaving op ons veld is geweest, bel je direct met mij 06-83332336

   

  Looproutes

  Honkbalveld: 

  Het eerste team dat op de avond traint gaat via het hek bij het 1e honk naar binnen.

  En legt zijn spullen in de dugout bij het 3e honk. Het opvolgende team legt de spullen in de dugout van het 1e honk.

  Je verlaat het veld ALTIJD via het hek bij het 3e honk en gaat dan direct naar huis.

  Softbalveld:

  De aanrij route en/of parkeren is aan de kant van de Rugby, de softballers komen het complex op via de softbal zijde (aan de kant van de voetbal) LET OP! HET HEK BIJ DE BUSHALTE IS NOG GESLOTEN

  Het eerste team dat op de avond traint gaat via het hek bij het 3e honk het veld op en legt zijn spullen voor de dugout van bij het 1e honk.

  Het volgende team komt ook via het hek bij het 3e honk het softbalveld op en legt zijn spullen voor de dugout bij het 3e honk.

  Je verlaat het veld ALTIJD via het hek bij het 1e honk en gaat dan direct naar huis.

  LET OP !!! De dugouts bliijven gesloten (tenzij de weersomstandigheden daar om vragen, in dat geval is er altijd maar 1 persoon tegelijk in de dug-out, waarbij de rechterzijde de ingang is en de linkerzijde de uitgang)

   

  1,5 meter honk- en softbal

  In onze sport is het trainen op 1,5 meter goed te doen maar er zijn situaties waarbij dat lastig wordt.

  • Denk aan loper naar 1e honk, hier komen de loper er veldspeler al te dichtbij elkaar.

  Hou hier rekening mee, desnoods een 2e honk 1,5 meter bij 1e honk vandaan leggen.

  • Geen rundowns

  • Geen slagman en catcher bij elkaar.

  Denk er als trainer goed overna wat wel en niet kan.

   

  Faciliteiten

  Wisker

  We kunnen GEEN gebruik maken van de Wisker !!!

  Slagtunnel naast Wisker

  Het gebruik van de slagtunnel is toegestaan maar MOET duidelijk met de andere aanwezige teams overlegd worden. Er mogen GEEN teams door elkaar trainen.

   

  2e softbalveld

  Het 2e softbalveld is ingezaaid. In overleg met SRO mogen wij op het 2e veld maar we moeten wel voorzichtig zijn.

  Dat betekent wanneer wij gaan slaan en niet op het gravel staan er een stuk kunstgras neergelegd moet worden

  Ook hier na gebruik het veld vegen  !!!!

   

  Tot slot, veel plezier met trainen!

  Groet, Paul  1. Lees hier het NOC NSF Corona Protocol: Protocol verantwoord sporten voor jeugd en jongeren

   

  2. Lees hier het Onze Gezellen Corona Protocol: Protocol van Onze Gezellen

   

  3. Lees hier de aanvulling van KNBSB op het protocol: Aanvullingen vanuit de bond

   

  4. Bekijk hier de Route op het complex: Looprichtingen sportcomplex