•  

  Al ruim voordat de overschrijvingstermijn voor het volgend seizoen ten einde was, is met de spelersgroep, bestuur, technische commissie en met assistentie van een denktank gesproken over het topsoftbal binnen onze club.


  Een van de conclusies is dat wij een geweldig jeugdpotentieel hebben en trots moeten zijn op de inzet van de technische en ondersteunende staf om de continuïteit van het hoofdklasse softbal bij ons te realiseren.


  Echter, terwijl de jeugd en coaching opleiding op volle toeren draait zien wij voor het volgende seizoen een probleem in kwantiteit en kwaliteit van de spelersgroep om als team volwaardig in de hoofdklasse te kunnen meedraaien.


  Hier is met de spelersgroep ook uitgebreid over gesproken en is door het bestuur c.s. het initiatief genomen en besloten om voor het seizoen 2022 versterking uit het buitenland aan te gaan trekken zonder de begroting van Onze Gezellen te belasten en dus buiten de b staande begroting om. Dit betekent dus financiering door sponsoren die Onze Gezellen Softbal een warm hart toedragen. Sponsoren klein en groot zijn dus zeer welkom.


  Om dit mogelijk te maken zijn wij ook op zoek naar een gastoudergezin die bereid is, onder nog af te spreken voorwaarden, tegen een geringe vergoeding voor een halfjaar een Engelssprekende softbalster in huis te nemen.


  Ervaringen uit het verleden leert dat dit voor nagenoeg alle huisgenoten een mooie leer ervaring heeft opgeleverd.


  Mocht jij/jullie interesse hebben en meer info willen hebben neem dan contact op met Edwin Pieneman (06-2085 6033) of Marco Molleman (06-2971 1350)