• Beste Leden,

  Hierbij een update naar aanleiding van de laatste basehits van 23 februari.
  Binnen het bestuur zijn we druk bezig de jaarstukken voor de ALV gereed te maken. De ALV zal eind
  april gaan plaatsvinden. De financiële stukken zijn door de kascontrole commissie beoordeeld en
  worden ook in verslagvorm gereed gebracht zodat ze op verzoek rond 10 april kunnen worden verstrekt. (mail
  naar: secretaris@onzegezellenhonkensoftbal.nl)

  Ook hebben we medio februari een enquête uitgezet om inzicht te krijgen hoe onze leden denken
  over het betalen van de contributie en de manier waarop. Ook was er de mogelijkheid om
  aanvullende opmerkingen en/of vragen te stellen. We zijn nog bezig e.e.a. uit te werken. Wat wel
  duidelijk naar voren komt is dat in het overgrote deel (+/- 75%) van de reacties aangegeven wordt
  dat de incasso mag plaatsvinden zoals in de afgelopen jaren gebruikelijk is namelijk via automatische
  incasso eind Mei. Een deel (+/- 18%) geeft de voorkeur aan 2 termijnen. Verder is er nog een aantal
  losse reacties wat neerkomt op maatwerk.

  Wij willen daarom dit seizoen de incasso ook weer op de gebruikelijk manier uit voeren (Incasso eind
  Mei) en verzoeken hierbij de leden die voorkeur geven aan een andere oplossing een mail te sturen
  (aan penningmeester@onzegezellenhonkensoftbal.nl) met hierin een voorstel. Graag de mail voor
  15-05-2021 sturen zodat er tijd is om hierop te reageren en hiermee bij de incasso rekening te
  houden.

  Binnen het bestuur zijn we ook bezig om te kijken of we onze leden tegemoet kunnen komen.
  Uiteraard zijn er door de omstandigheden met Corona minder mogelijkheden om te trainen (vooral
  binnen-trainingen) en ook het aantal wedstrijden valt lager uit dan gebruikelijk. Logisch dat dan de
  vraag komt “waar betaal ik contributie voor”.

  Contributie is een statutair vastgelegde verplichting welke ontstaat door het inschrijven als lid. De
  contributie is een van de inkomstenbronnen (samen met sponsor- en kantine-inkomsten) van
  waaruit alle kosten voldaan worden. Een deel van deze kosten loopt gewoon door zoals veldhuur,
  elektrakosten, vrijwilligersvergoedingen, bondsafdracht. Uiteraard hebben we hier kritisch naar
  gekeken en geprobeerd de kosten zoveel als mogelijk te beperken. Hierin zijn we voor een deel
  gecompenseerd door overheidsinstanties (b.v. veldhuur). Ook vallen kosten soms lager uit door b.v.
  het niet kunnen huren/gebruiken van zalen voor binnen-training, minder materiaalkosten en minder
  kosten voor elektra. Financieel heeft dat ons in 2020 zeker geholpen.

  Als de financiële ruimte het in 2021 toelaat willen we dan ook kijken of onze leden een vorm van
  compensatie kunnen geven. Nog geen toezegging dus maar wel in onderzoek.

  Als u als lid over bovenstaande vragen of opmerkingen heeft ontvangen wij als bestuur graag uw
  reactie.  (mail naar: secretaris@onzegezellenhonkensoftbal.nl)

  Met sportieve groet,

  Het Bestuur