• Beste Leden,

  Dat 2020 een bijzonder jaar is geweest behoeft geen toelichting. Ondanks de Lock-down zijn we met het bestuur druk bezig het seizoen 2020 (financieel) af te sluiten en ons aan het voorbereiden op het seizoen 2021.
  Dit houdt o.a. in het samenstellen van de teams voor 2021, het inplannen van de trainingen, overleg met de andere sub-verenigingen en het Omni-bestuur, contact onderhouden met andere Honk- en Softbal verenigingen, Bondsbestuur en de Gemeente. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden van activiteiten/evenementen voor het komend seizoen. Dit alles natuurlijk binnen de constant veranderende Corona maatregelen.
  Ook de financiële situatie wordt goed in de gaten gehouden en waar mogelijk bijgestuurd. Het jaar 2020 zijn we redelijk goed doorgekomen, mede door onze trouwe leden die netjes de contributie hebben voldaan en het belang hiervan begrijpen ondanks het feit dat er natuurlijk minder gesport kon worden afgelopen jaar. Ook onze sponsoren hebben ons niet in de steek gelaten. Gelukkig is er dan ook nog de financiële ondersteuning vanuit de overheid waardoor wij de kosten van onze veldhuur redelijk hebben kunnen opvangen. Daarnaast zijn er ook nog een aantal vrijwilligers die hebben afgezien van (een deel) van hun vergoeding. Met dit alles mogen wij als vereniging heel trots en blij zijn.


  Uiteraard kijken wij ook vooruit naar komend seizoen en wat we hier financieel mogen verwachten. Hier zijn veel onzekerheden wat betreft zowel inkomsten als uitgaven. In ieder geval is het belang van de contributie komend jaar erg groot omdat de verwachting is dat de sponsorinkomsten lager zullen uitvallen en ook de opbrengst uit de kantine is erg onzeker.
  Om de contributie incasso goed te laten verlopen willen we de leden graag informeren en vragen met ons mee te denken. Normaal vindt de automatische-incasso eind Mei plaats en waar nodig wordt een persoonlijke regeling afgesproken. Het bestuur wil graag weten of deze procedure normaal uitgevoerd kan worden of dat er behoefte is aan andere opties.
  Te denken valt aan een automatische incasso in 2 of 3 termijnen (b.v. 1 mei; 1 juli; 1 sept.). Wij vragen jullie dan ook de link naar bijgevoegde enquête te gebruiken om ons te informeren over jullie wensen en ideeën. 

  Klik hier om de enquete in te vullen


  Met sportieve groet,


  Penningmeester Onze Gezellen Honk- en Softbal


  Richard Nierse