• Wie zijn wij?

  De honk- en softbalvereniging Onze Gezellen (hierna te noemen OG) is in 1958 opgericht en is een van de vijf subverenigingen binnen de gelijknamige omni-vereniging. In de 66e jaargang is OG te kenmerken als een stabiele financieel gezonde vereniging met ca. 225 spelende leden (verdeeld over 50% jeugd en 50% senioren) en een ruime trouwe achterban.

  OG is een van de toonaangevende verenigingen in onze regio en behoort landelijk ook tot de grotere. In de loop der jaren heeft OG diverse talenten voortgebracht met selecties in de vertegenwoordigende teams.

  In het seizoen 2024 speelt het eerste softbalteam in de Hoofdklasse en het eerste honkbalteam in de eerste klasse. Ook het tweede softbalteam speelt eerste klasse. 

  OG heeft zich ten doel gesteld om vanaf de Beeball nieuwe leden te werven. Kennismakingstrainingen, scholentoernooi, bezoeken aan scholen en kinderopvangorganisaties en leden/vrijwilligers/sponsors als ambassadeur te laten optreden zijn mogelijkheden om groei te bewerkstelligen.

  Voor de komende jaren is het beleidsplan gericht om zowel het eerste honk- en softbal team op het huidige niveau te laten deelnemen, de lagere teams aansluiting te laten houden bij de eerste teams. Deze teams en ook de puur recreatieve teams voldoende te faciliteren zodat het clubgevoel verder zal optimaliseren.

  Het streven is om de coaches van OG zoveel mogelijk van elkaar te laten leren en trainingsprogramma’s met elkaar af te stemmen. Voorts wordt de ontwikkeling van met name jeugdspelers en speelsters besproken. 

  Voor de jeugd is de ambitie om met de hoogste teams in de betreffende leeftijd categorie op minimaal 1e klasse niveau te acteren.

  OG wil voor alle leden de honk- en softbalsport zo aanbieden dat dit bij zijn/haar niveau en beleving past.

  Bovenstaande zaken zijn van belang om deze missie te realiseren.

  In 2018 is gestart met het aanvragen van de VOG-verklaring voor alle coaches en trainers. Hiermede wil OG aantonen dat er alles aan wordt gedaan om de jeugd een veilige en vertrouwde omgeving te bieden. OG beseft zich dat deze preventieve maatregel geen excessen kunnen uitsluiten. Er zijn ook vertrouwenspersonen beschikbaar.

 • Accomodatie/Materiaal

  Zowel de honk- als softbalaccommodatie is hoofdklasse-waardig. De trainingsfaciliteiten zijn goed te noemen. Jaarlijks vindt er onderhoud plaats en indien nodig investeringen.

  SRO beheert namens de gemeente Haarlem de accommodatie. OG onderhoudt regelmatig contact met SRO en legt ook de wensen voor.

  De materiaalcommissaris houdt toezicht op inkoop en staat van dienst van materiaal.

 • Financiën

  Mede door gebruikmaking van Sportlink met de financiele module is snel up-to-date informatie te verkrijgen. Naast de contributie zijn de inkomsten van de Vrienden van OG (sponsoring) van groot belang om de financien op orde te hebben.

  Het beleid van de club is erop gericht om geen uitgaven te doen waarmee de financiële positie onder druk komt te staan.

 • P.R.

  Een goed contact met de plaatselijke media is van groot belang evenals samenwerking met de andere sporten binnen de omni-verenigingen: voetbal, zaalvoetbal, basketbal en badminton. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Huijboom (henkhuijboom@kpnmail.nl, 06-11953419).